Ako získať

Platobnú bránu a platobné terminály

Vyplníte našu žiadosť

Pomocou tlačidla „vytvoriť účet“ sa dostanete do našej elektronickej žiadosti. V prvom kroku vyplníte prihlasovacie údaje a vyberiete si platobné služby o ktoré máte záujem. Čítať viac

Ďalším krokom je vyplnenie údajov o vašej firme a kompetentnej osobe, ktorá je oprávnená podpisovať zmluvu o zriadení služieb. V treťom kroku zadáte údaje o webovej stránke/ projekte, spolu s odpoveďami na otázky, na základe ktorých spoznáme váš biznis bližšie a budeme vám vedieť vytvoriť ponuku na mieru. Po odoslaní týchto údajov Vám príde na emailovú adresu aktivačný link, ktorým potvrdíte registráciu.

Podpíšete formuláre a doložíte dokumenty

Registračný formulár, ktorý ste vyplnili Vám automaticky predvyplní žiadosti pre všetky platobné služby, ktoré ste si zvolili. Predvyplnené žiadosti Vám pre kontrolu budú odoslané na Váš e-mail. V e-maile nájdete aj pokyny pre ďalší postup. Čítať viac

V prípade, že v registračnom formulári chcete urobiť opravu alebo doplniť údaje, môžete tak urobiť aj priamo v ňom. Nižšie na tejto stránke nájdete jednotlivé žiadosti k službám, ako aj dokumenty, ktoré bude potrebné k žiadostiam doložiť. Dokumenty (žiadosti) bude potrebné podpísať s overením (úradne u notára, na matrike alebo v sídle našej spoločnosti). Originály podpísaných dokumentov zašlete spolu na našu adresu Pay Solutions a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava

Dokumenty potrebné pre schválenie

Platobné tlačidlá bánk

Žiadosť - formulár klienta

Žiadosť je predvyplnená z registračného formulára, ktorý ste vyplnili v prvom kroku, skontrolujete si správnosť údajov a podpíšete u notára alebo osobne v sídle spoločnosti Pay Solutions. Žiadosť slúži ako zmluva, je potrebné bola overená notárom alebo kompetetnou osobou zo spoločnosti Pay Solutions. Dokument zašlete poštou na adresu Pay Solutions a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava

OKUMENTY POTREBNÉ PRE SCHVÁLENIE

Platba kartou

Žiadosť o poskytnutie platobných služieb prostredníctvom platobnej brány

Žiadosť je predvyplnená z registračného formulára, ktorý ste vyplnili v prvom kroku, skontrolujete si správnosť údajov a podpíšete u notára alebo osobne v sídle spoločnosti Pay Solutions. Žiadosť slúži ako zmluva, je potrebné bola overená notárom alebo kompetetnou osobou zo spoločnosti Pay Solutions. Dokument zašlete poštou na adresu Pay Solutions a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava

DOKUMENTY POTREBNÉ PRE SCHVÁLENIE

Platobný terminál

Žiadosť o poskytnutie platobných služieb prostredníctvom platobného terminálu

Žiadosť je predvyplnená z registračného formulára, ktorý ste vyplnili v prvom kroku, skontrolujete si správnosť údajov a podpíšete u notára alebo osobne v sídle spoločnosti Pay Solutions. Žiadosť slúži ako zmluva, je potrebné bola overená notárom alebo kompetetnou osobou zo spoločnosti Pay Solutions. Dokument zašlete poštou na adresu Pay Solutions a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava

DODATOČNÉ DOKUMENTY POTREBNÉ PRI ŽIADOSTI

Platobná brána a platobný terminál

Občiansky preukaz
alebo pas

Fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán alebo pas podpisujúcej osoby/osôb

Výpis z účtu

Sken aktuálneho bankového výpisu - hlavičky, kde je uvedený dátum, IBAN a majiteľ účtu.

VOP

by mali byť voľne dostupné na webovej stránke. Ak ich ešte nemáte zverejnené, je potrebné nám ich zaslať. Obchodné podmienky musia obsahovať:

  • jasné identifikovanie entity, ktorá e-shop prevádzkuje
  • podmienku, že v prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu)
  • v spôsoboch platby je nutné mať uvedené aj „platbu cez platobnú bránu“

Schvaľovací proces

Hneď ako obdržíme skompletizované dokumenty začneme schvaľovací proces. Službu online bankové tlačidlá schvaľuje spoločnosť Pay Solutions, a.s., kde proces schvaľovania môže trvať 2 a viac pracovných dní. Čítať viac

Pri platbe kartou a platobných termináloch posúvame dokumenty nášmu partnerovi Sia Slovakia, kde schvaľovací proces môže trvať 2 až 3 týždne. Doba schvaľovania závisí od náročnosti klienta, projektu, počtu webových stránok ako aj správnym vyplnením dokumentov.

Spustenie

Po úspešnom schválení klienta sú služby platobnej brány aktivované. V administrácii svojho užívateľského konta nájdete implementačné kľúče, Čítať viac

ktoré zadá váš developer v implementácii Besteron a môžete spustiť platobnú bránu Obvykle bývajú platobné tlačidlá bánk spustené skôr, v implementácii preto majte službu platba kartou vypnutú. Pri aktivácii aj tejto služby ju jednoducho dodatočne zapnete. Následne môžete prijímať platby od vašich klientov.

Prajete si prijímať

online platby

Vytvoriť účet