Vyberte si vhodný program pre Váš projekt

U nás nenájdete žiadne skryté poplatky.Platíte len za balík, ktorý si vyberiete.
Platobné tlačidlá bánk
Online platba kartou
Standard

Vhodný balík pre etablovaných klientov na domácom trhu.

Multicurrence

Vhodný balík pre klientov, etablovaných doma i v zahraničí, ktorí chcú prijímať finančné prostriedky v rôznych menách.

Transakcie do konca dňa
1.4% +0.20 €/ transakcia
1.9% +0.40 €/ transakcia
Okamžité
transakcie
Individuálne
Individuálne
MMP (minimálne mesačné plnenie)
zadarmo
Vyplácanie fin. prostriedkov
Zadarmo

Automatické vyplácanie finančných prostriedkov každý deň na bankový účet klienta.

Paušálny poplatok
Zadarmo
Zadarmo
Zriaďovací poplatok
Zadarmo
Zadarmo
Mesačné reporty o platbách E-Mail
Zadarmo
Zadarmo
Potvrdenie platbyE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo
Zadarmo
Standard

Vhodný balík pre etablovaných klientov na domácom trhu.

Transakcie do konca dňa
1.4% +0.20 €/ transakcia
Okamžité transakcie
Individuálne
MMP (minimálne mesačné plnenie)
zadarmo
Vyplácanie fin. prostriedkov
Zadarmo

Automatické vyplácanie finančných prostriedkov každý deň na bankový účet klienta.

Paušálny poplatok
Zadarmo
Zriaďovací poplatok
Zadarmo
Mesačné reporty o platbách E-Mail
Zadarmo
Potvrdenie platbyE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo
Multicurrence

Vhodný balík pre klientov, etablovaných doma i v zahraničí, ktorí chcú prijímať finančné prostriedky v rôznych menách.

Transakcie do konca dňa
1.9% +0.40 €/ transakcia
Okamžité transakcie
Individuálne
MMP (minimálne mesačné plnenie)
14,90 €

Neplatíte ak súhrn transakčných poplatkov za mesiac dosiahne hodnotu MMP. V prípade, že je súhrn transakčných poplatkov nižší ako MMP tak doplácate len toľko aby sa suma vyrovnala.

Vyplácanie fin. prostriedkov
Zadarmo

Automatické vyplácanie finančných prostriedkov každý deň na bankový účet klienta.

Paušálny poplatok
Zadarmo
Zriaďovací poplatok
Zadarmo
Mesačné reporty o platbách E-Mail
Zadarmo
Potvrdenie platbyE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo
Standard

Vhodný balík pre klienta, ktorý prijíma platby od bežných zákazníkov platiacich spotrebiteľskými kartami, vydané Slovenským subjektom (napr. SK banky)

Interchange ++

Vhodný balík pre klienta, ktorý prijíma platby od zákazníka platiaceho spotrebiteľskými alebo obchodnými kartami, vydané slovenským aj zahraničným subjektom (napr. bankou z krajín EU, USA, atď...). Vhodný pre individuálnu cenovú ponuku

Poplatok za
transakciu
1.7% +0.30 € / transakcia
Individuálny
MMP (minimálne mesačné plnenie)
Zadarmo
Zadarmo
Paušálny poplatok
Zadarmo
Zadarmo
Zriaďovací poplatok
Zadarmo
Zadarmo
Mesačné reporty o platbách E-Mail
Zadarmo
Zadarmo
Potvrdenie platbyE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo
Zadarmo
Vyplácanie fin. prostriedkovE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo

Automatické vyplácanie finančných prostriedkov obvykle D+5 (6. pracovný deň) na bankový účet klienta.

Finančné prostriedky môžu byť vyplácané v menách
EUR
CZK
USD
GBP
EUR
CZK
USD
GBP
Standard

Vhodný balík pre klienta, ktorý prijíma platby od bežných zákazníkov platiacich spotrebiteľskými kartami, vydané Slovenským subjektom (napr. SK banky)

Poplatok za transakciu
1.7% +0.30 € / transakcia
MMP (minimálne mesačné plnenie)
Zadarmo
Paušálny poplatok
Zadarmo
Zriaďovací poplatok
Zadarmo
Mesačné reporty o platbách E-Mail
Zadarmo
Potvrdenie platbyE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo
Vyplácanie fin. prostriedkov
Zadarmo

Automatické vyplácanie finančných prostriedkov obvykle D+5 (6. pracovný deň) na bankový účet klienta.

Finančné prostriedky môžu byť vyplácané v menách
EUR
CZK
USD
GBP
Interchange ++

Vhodný balík pre klienta, ktorý prijíma platby od bežných zákazníkov platiacich spotrebiteľskými kartami, vydané Slovenským subjektom (napr. SK banky)

Poplatok za transakciu
Individuálny
MMP (minimálne mesačné plnenie)
Zadarmo
Paušálny poplatok
Zadarmo
Zriaďovací poplatok
Zadarmo
Mesačné reporty o platbách E-Mail
Zadarmo
Potvrdenie platbyE-Mail, priamo do objednávky, admin Besteron
Zadarmo
Vyplácanie fin. prostriedkov
Zadarmo

Automatické vyplácanie finančných prostriedkov obvykle D+5 (6. pracovný deň) na bankový účet klienta.

Finančné prostriedky môžu byť vyplácané v menách
EUR
CZK
USD
GBP

Váš mesačný obrat je vyšší ako 10 000€ ?

Individuálna cenová ponuka

Zaujal vás Besteron?

tel. kontakt: 0918 500 305
e-mail: helpdesk@besteron.sk